Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

thefirstdrop
8866 397e 390
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viaszydera szydera
thefirstdrop
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

August 11 2017

thefirstdrop
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
4089 704f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
thefirstdrop
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
thefirstdrop
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
3339 fcd5 390
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.

August 02 2017

8605 f057 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszydera szydera

July 31 2017

thefirstdrop
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski

July 30 2017

thefirstdrop
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
thefirstdrop
Chyba najbardziej boję się utraty kogoś, kto potrafi nadać życiu sens. Kogoś, kto wytrwale stoi obok i ani myśli zrobić kroku dalej. Kogoś, czyja obecność staje się tak potrzebna jak tlen. Kogoś, czyj dotyk, zapach, spojrzenie stały się nieodłącznym elementem życia. Być może brzmi to jak banał z taniej telenoweli, ale zastanów się, co zrobisz, kiedy zabraknie ci tej osoby? Jak będziesz się wtedy czuł? Nie boisz się tego? Tej samotności, tej pustki nie do wypełnienia? To jest coś, co nie posiada swojego substytutu. Nie da się zamienić człowieka tak po prostu, to tak nie działa. Jesteś z kimś i ten człowiek daje ci siłę, z czasem staje się wszystkim, co masz i wszystkim, za co gotów jesteś poświęcić własne życie. Nagły brak takiej osoby jest nie do zniesienia, a ból po jej utracie jest w stanie zabić w człowieku wszelkie nadzieje.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
thefirstdrop
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc. Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
thefirstdrop
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viaszydera szydera
thefirstdrop
thefirstdrop
A później wchodzi taki człowiek do Twojego życia. Robisz mu miejsce i razem zaczynacie tworzyć jedność. Aż pewnego razu, następuje znienacka to wielkie bum. I ów człowiek rozpierdala wszystko. Doszczętnie. Tak że niczego nie można już odbudować. Jakby nigdy nic, jakby tak właśnie miało być. Bez żadnych skrupułów.
— D. Sawa
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
thefirstdrop
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
thefirstdrop
Reposted fromseleneskin seleneskin viaszydera szydera

July 29 2017

thefirstdrop
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl