Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

thefirstdrop
2906 b73a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamojanazawsze mojanazawsze
thefirstdrop
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viamojanazawsze mojanazawsze
thefirstdrop
5916 8d0f 390
thefirstdrop

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
thefirstdrop
Książki nie dają prawdziwej ucieczki, ale mogą powstrzymać umysł, zanim sam siebie rozdrapie do krwi.
— David Mitchell

February 23 2017

thefirstdrop
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaClary Clary
thefirstdrop
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
thefirstdrop
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez
Reposted fromtomowa tomowa viamrs-cosmos mrs-cosmos
thefirstdrop
Ten chaos w którym tkwię
Zniknie gdy poskładasz mnie
— Ania Dąbrowska
thefirstdrop
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
thefirstdrop
4039 b411 390
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viastarryeyed starryeyed
thefirstdrop
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
thefirstdrop
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viadotknij dotknij

February 20 2017

thefirstdrop
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
thefirstdrop
thefirstdrop
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan vianewbeginning newbeginning
thefirstdrop
9804 0262 390
Reposted fromCsengee Csengee vianewbeginning newbeginning
thefirstdrop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl