Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
0035 6218 390

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viastarryeyed starryeyed

September 01 2017

thefirstdrop
1258 014b 390
Czy miałabyś ochotę, przez resztę życia razem
Się ze mną kłaść i ze mną spać przez resztę życia razem?
Nieważne dom czy hotel, przez resztę życia razem
I przy mnie stać i przy mnie trwać przez resztę życia razem?

Kękę (via

cham-i-prostak

)

.

(via ekspansywnosc)

Miałabyś?

(via pierdolony-samobojca)

Reposted fromdivi divi viaPrzygnebiona Przygnebiona
thefirstdrop
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera

August 30 2017

thefirstdrop
1381 b03b 390
Reposted fromrichardth richardth viawiksz wiksz
thefirstdrop
1068 c383 390
Paweł Sanajew - "Pochowajcie mnie pod podłogą" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viaclaudelle claudelle

August 29 2017

7187 d52b 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
thefirstdrop
Bo, wie pan, nie znoszę hałasów, awantur, przemocy ani niczego w tym guście. Zwłaszcza nienawidzę, kiedy ludzie krzyczą - wszystko jedno, czy krzyczą z bólu, czy z gniewu, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Proszę mi powiedzieć dla mojego świętego spokoju, czy nie miewa pan ataków szału?
— Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromcudoku cudoku viaanorexianervosa anorexianervosa
thefirstdrop
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 15 2017

thefirstdrop
8866 397e 390
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viaszydera szydera
thefirstdrop
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

August 11 2017

thefirstdrop
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
4089 704f 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
thefirstdrop
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
thefirstdrop
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
3339 fcd5 390
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.

August 02 2017

8605 f057 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl