Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

thefirstdrop

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
4095 29d8 390

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

Reposted fromLittleJack LittleJack viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
7106 d514 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
thefirstdrop
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
thefirstdrop
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

July 01 2017

thefirstdrop
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viavstane vstane
thefirstdrop
Polubiłam swój towarzyski grób, sama go sobie wykopałam i z radością się w nim położyłam. 
— Jenny Humphrey

June 28 2017

thefirstdrop
6670 3bf1 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
thefirstdrop
Jestem leniem z ciągłym uczuciem snu, wesołą muzyką tłamszę sumienie, smutna i piękna rozrywa mnie na pół.
— Arab
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viapozakontrola pozakontrola
thefirstdrop
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
9079 7e91 390
Reposted fromkulamin kulamin viastarryeyed starryeyed
6637 9dc8 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viastarryeyed starryeyed

June 25 2017

thefirstdrop
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
thefirstdrop
9946 65e1 390
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadotknij dotknij
thefirstdrop

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
thefirstdrop

June 20 2017

thefirstdrop
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viavstane vstane
thefirstdrop

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
thefirstdrop
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
thefirstdrop
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl